Helena Grybäck Svensson

Helena Grybäck Svensson är Förbundschef på Östra Smålands Kommunteknikförbund (ÖSK). Helena har hand om tomter.

0495 - 24 08 05
0495 - 24 08 05